Anbefalinger

Studentene har sagt:

 

Grunnutdanningen:

Jeg opplever at jeg får mer og mer kontakt med min egen spontanitet og kreativitet. Læren om Morenos filosofi er kjempe spennende og interessant. 
Marita

Utdannelsen er for meg høve til personlig uvikling. Den åpner opp og hjelper meg å komme ut av gamle mønstre. 
Kristin

Utdannelsen er både et kunst utrykk og en kunstform. En metode som kan anvendes inn kunst og en fantastisk teknikk for å bygge gode grupper. Den er å lære igjennom erfaring "på egen kropp.
Julie

Utdanningen gir meg en erfaringsbasert kunnskap om Siemens viktigste ressurs: mennesker i gruppe. Den erfaringsbaserte kunnskapen kan benyttes både innen ledelse, innen planlegging og gjennomføring av diverse arrangement (f.eks tembuilding) og som medarbeider i en gruppe. Det at jeg i studiet har benyttet situasjoner, temaer og utfordringer fra eget liv, har hjulpet meg med å se, forstå og endre egne uhensiktsmessige handlingsmønstre. I tillegg har jeg blitt modigere og tydligere ovenfor meg selv og andre. Jeg kan trygt anbefale denne utdanningen, hvor det å være menneske står i fokus.
Bård

Psykodramautdanningen opplever jeg på mange måter som en dannelsesreise. Gjennom utdanningen er jeg på en indre reise. Denne reisen gjør at jeg blir bedre kjent med mitt virkelige jeg. Utdanningen setter meg også i stand til å forstå og møte andre på en bedre og mer rettferdig måte. Gir meg en metode og verktøy til å lede grupper, og ikke minst gir meg kraft til handling alene og sammen med andre.
Ann-Magret

Videreutdanningen:
 
Utdanningen har hatt stor betydning for min personlige og profesjonelle utvikling. Jeg har blitt bedre rustet til å se mitt eget og andres potensiale for utvikling. Utdanningen har gitt meg en mer spennende arbeidshverdag.
Solveig
 
Jeg har utviklet lederen i meg i forhold til gruppen og enkeltindivider. Utdanningen har gitt meg en faglig kompetanse i forhold til den terapeutiske vinklingen når jeg anvender metoden i grupper.
Sølvi
 
Utdanningen har gitt meg en omfattende praktisk og teoretisk kunnskap om Moreno sine metoder og praksis. Utdanningen dekker individuelle monodrama terapi, gruppeterapi og klassisk psykodrama. I tillegg inkluderer pensum opplæring i par terapi, sosiometri, sosiodrama og playback, og et mangfold av teknikker som kan brukes i organisasjonsutvikling, veiledning og konflikthåndtering. Jeg har via utdanningen utviklet meg som terapeut og medmenneske.
Shereen
Trondheim Psykodrama Institutt | Org.nr: 980 068 633  | Tlf.: 95 28 58 12