Andre kurs

Drømmegruppe

Kveldsgruppe 6 ganger oppstart: 

Våre drømmer kan være en kilde til innsikt og kunnskap om vårt liv, vår relasjon til oss selv og relasjonen vi har til de andre, hva vi står midt oppi og vår vei videre.  Vi tolker ikke drømmene, men vi aktualiserer dem. Drømmer har vært med oss i alle tider i alle kulturer. De kommer når vi er mest avslappet, når vi sover. Å forstå drømmene og symbolene er ett spennende utviklingsarbeid. Freud kalte drømmene for ”Kongeveien til det ubevisste”. Både Jung og Freud så drømmene som speilinger av energibevegelser. Du trenger ingen forkunnskap om drømmearbeid eller psykodrama for å delta på gruppa.

Kveldene skal vi bruke til å dele drømmer og jobbe med de selvstendig og i gruppe, ofte kan vi få hjelp av noen andre når vi selv ikke forstår.  Vi skal rollebytte med sterke symboler i drømmen, og kanskje noen dramaer som knytter drømmen til det vi står midt oppi. Rollebytte er en teknikk som er hentet fra Jacob Levy Moreno som er skaperen av psykodrama, sosiodrama og sosiometri.  Ellers utforsker vi drømmene våre via tegning, bruk av leire, chakraer osv.   Vi går inn i en 8 ukers reise med fokus på våre drømmer og forståelsen av hva de har for budskap til oss.  Dere vil få med dere noen teknikker som dere selv kan bruke hjemme. Det er du skal bli eksperten på dine drømmer.  Drømmearbeid er slik vi forstår det både symbolene, stemningene og følelsene som vi opplever.  Vi jobber med både nye og gamle drømmer.  Ta med en bok som du kan skrive drømmene og refleksjonene dine i.

Gruppa vil gi 35 timers egenterapi til dere som vil starte utdanningen i Psykodrama og gruppeledelse.

Gruppeleder: Mai Antonsen, Relasjonsterapeut og Psykodramaregissør T.E.P 

Max: 8 personer.

Tidspunkt : 18-21

Påmelding til Mai Tlf. 95 28 58 12 eller e-post: tpi@psykodrama-mai.no

 

Kursavgift: kr. 2500,- kr. 2200,- for studenter arbeidsledige/uføre.

Hjertets tale. Vær stille min Tanke så jeg kan høre mitt Hjertets tale.
Vigdis Garbarek

 

Familietreet og Psykodrama.

Helgekurs: 

Denne helgen skal vi fordype oss i vårt familietre. Vi skal undersøke hva er min ”psykologiske arv”. I vårt levde liv kan det være vanskelig å skille imellom hva som er egenopplevde sår og traumer og hva som er ”arvet”. Forskere fra Atlanta University har forsket på at det finnes en transgenerationel videreførelse av erindringer fra tidligere generasjoner til det nyfødte barnet en såkalt genetisk hukommelse. Med traumer mener vi her situasjoner og opplevelse hvor vi går inn i en handlingslammelse, eller en fryssituasjon hvor vi ikke klarer å handle på vanlig måte. 

Vår erfaring ved å jobbe på denne måten viser at ved å jobbe med generasjonsperspektivet frigjør vi sår og traumer som vi lever i her og nå. En konflikt med for eksempel med en forelder kan forbli uforløst og uten endring i årevis, ved å jobbe bakover i familetreet kan det oppstå en heling av konflikten. Kurset er og for deg som ikke har ”traumer” men som er interessert i å forske på hva som ligger av ressurser og muligheter i familiearven. Hva ligger i familiefølelsen.
Vi vil fokusere på vår familiematrix 3-4 generasjonsperspektiv. Du trenger ikke slektsforskning for å være med.
 
Psykodramametoden bruker vi i forhold til det som vil komme fram i løpet av kurset. Vi vil ta i bruk ulike kreative metoder som tegning, skriving osv.
Du trenger ingen forkunnskap i psykodrama, bare en genuin interesse i å jobbe med deg selv og din egen historie.
”Hvis du ikke kjenner deg selv, kan heller ingen andre kjenne deg” Strephon Kaplan Williams.
 
Kursledere:
Mai Antonsen, sosionom og psykodramaregissør T.E.P
Lillian Tiller, psykiatrisk sykepleier og psykodramareggisør C.P

Tidspukt:

Pris:
kr. 3500,- for studenter og arbeidsledige/uføre kr. 3.100,-

Max 12 deltagere.

Kurset gir 30 timers egenterapi for den som trenger egenterapi i forbindelse med utdanning.
 
Påmelding:
Mai Antonsen tlf. 95 28 58 12 eller e-post: tpi@psykodrama-mai.no 
Trondheim Psykodrama Institutt | Org.nr: 980 068 633  | Tlf.: 95 28 58 12