Læringsutbytte

Teoretisk

 • Kunnskap om J.L. Morenos filosofi, teori og praksis.
 • Kunnskap om spontanitets- og kreativitetsteori.
 • Kunnskap om roller og rolleutvikling.
 • Kunnskap om nærhet og distanse via grenser og speilingsteknikk.
 • Kunnskap og ferdighet om sosiodrama som metode i grupper.
 • Kunnskap og ferdighet i konflikttransformasjon.

Grunnleggende

 • Ferdigheter i bruk av J.L. Morenos ulike metoder og teknikker
 • Ferdigheter i scenesetting
 • Ferdighet i bruk av dobblingsteknikker.
 • Ferdigheter via deling som kommunikasjonsform
 • Ferdighet i å lese en gruppes sosiometri.
 • Generell kompetanse og forståelse av J.L.Morenos sosiatribegrep
 • Generell kompetanse om psykodramaets fem instrument og tre faser
 • Generell kompetanse i å lede og veilede grupper i eget yrke ved bruk av oppvarming, rollebytte og kreative metoder.

Innhold

 • Emne 1. Morenos filosofi og metode.
  Tema: Sosiatri
  Psykodramaets oppbygging og formål.
 • Emne 2. Sosiometri.
  Hva skjer i grupper? Hvordan bygge gode grupper og ivareta gruppeprosesser?
 • Emne 3. Sosiodrama som metode.
  Konfliktledelse og organisasjonsutvikling. Veiledning: mentorveiledning og prosessveiledning.
 
 
 
 
drama
Trondheim Psykodrama Institutt | Org.nr: 980 068 633  | Tlf.: 95 28 58 12