Psykodrama er en metode som bidrar til å hjelpe mennesker med å finne egne svar på egne utfordringer. Menneskelige problemer oppstår i relasjoner og de leges best i relasjoner.

Psykodrama

Psykodrama er en filosofi, teori og metode skapt av den Østerriske psykiater og teaterregissør Jacob Levy Moreno (1889-1974). Psykodrama er et håndverk, en handlingsrettet metode som er både prosessorientert, holistisk og eksistensialistisk. Filosofien er basert på et positivt menneskesyn som fokuserer menneskets egne muligheter til vekst og utvikling ,i fellesskap med andre.
 
Metoden er videreutviklet på flere arenaer og har spredd seg til stadig flere land. I de senere årene har Morenos konsept sosiodrama, å jobbe med temaer rette mot samfunnet, fått ny vekst. Metoden kan brukes både terapeutisk og pedagogisk. Den pedagogisk vinklingen benyttes forbindelse med gruppeledelse, veiledning, coaching, undervisning og utvikling av organisasjoner. Metoden benevnes da som aksjonsmetodikk. 
 
Psykodrama er en metode som bidrar til å hjelpe mennesker med å finne egne svar på egne utfordringer. Menneskelige problemer oppstår i relasjoner og de leges best i relasjoner.

I psykodrama fokuseres roller og utvikling/utprøving av nye og mer hensiktsmessige roller. Dette gjøres ved å anskueliggjøre bestemte situasjoner og temaer fra eget liv. Ved å konkretisere situasjoner og iscenesette dem, kan det gjennom handling bli tydelig hva som hindrer positiv utvikling. Det gir innsikt. Deretter kan det trenes på å utvike og endre rollereportoar.

Sentrale begreper i psykodrama er kreativitet og spontanitet. Alle mennesker er i sitt vesen skapende. Kreativitet og spontanitet er sentrale drivkrefter . Når kreativiteten er fastlåst, hindres tilgangen til egne ressurser. Metoden er nyttig i forhold til å komme ut av fastlåste situasjoner, den bidrar til å stimulerer egne fleksibilitet.

Leken er et begrep som hører sammen med kreativiteten. Lek ligger latent i alle mennesker som en kilde til å kunne finne nye sider av oss selv. Som barn har vi naturlig tilgang til denne kilden, men som voksne har vi ofte behov for veiledning for å finne tilbake til denne ressursen. I psykodrama arbeider vi med det som blokkerer for å finne egen humor, latter, utvikling og glede.
Bilde: Wenche A. Leirvik
Trondheim Psykodrama Institutt | Org.nr: 980 068 633  | Tlf.: 95 28 58 12