Nivå 1 - Grunnutdanning i psykodrama og gruppeledelse

Utdanningen

Utdanningen går over tre år og er en deltidsutdanning. Studenten får en praktisk trening i metoden. De lærer om rollebytte, iscenesetting, deling og speiling. De skal ha ferdigheter til å lede vignetter som er coachende/veiledende. Studenten skal kunne bygge trygge grupper og lede dem. De skal forstå og lede gruppeprosesser. Målet er at studenten skal knytte denne kunnskapen til egen profesjonell yrkesbakgrunn.
 

Praksis

Alle skal lede en gruppe med seks samlinger på to til tre timer. To studenter kan jobbe sammen. Praksis gjennomføres på høsten siste studieår. Studenten organiserer på eget initiativ sin gruppe via jobb eller på privat basis. Veiledning er obligatorisk. Praksisrapport leveres etter endt praksis.
 

Pris

Studieavgiften pr år er kr 30 000,-. I tillegg kommer kost og losji ved sommersamlinger, litteraturkostnader, veiledning ved praksis og eksamensavgift.
 

Skriftlig eksamen

Studenten skal levere ett skriftlig arbeid på ca 15 sider før eksamen.
 

Praktisk eksamen

Studenten skal gjennomføre en individuell praktisk eksamen med gruppeledelse på ca to timer. Gjennomføre oppvarming av gruppen, rollebytte og/eller en vignett. Det vil bli gitt prosessing av sensor og lærer i forhold til oppgaven og det praktiske arbeidet. Vurdering bestått/ikke bestått.
 
 
 
 
drama
Trondheim Psykodrama Institutt | Org.nr: 980 068 633  | Tlf.: 95 28 58 12