Nivå 2 - Lederutdanning i psykodrama og psykoterapi

Utdanningen

Utdanningen bygger på grunnutdanningen i psykodrama og gruppeledelse, og er en deltidsutdanning på to og et halvt år.
Lederutdanningen gir større bredde og dybde i Morenos filosofi og metoder. Den vil også belyse tilknytningspunkt til morderne psykologi, sosiologi og teatervitenskap. Studiet gir praktisk trening i å lede psykodrama, sosiodrama og forstå en gruppes sosiometri. Studenten skal bli i stand til å forstå og endre gruppeprosesser, og til å kunne veilede enkeltmennesker og grupper.
Etter endt studie og godkjent praksis kan det søkes om godkjenning som psykodramaterapeut via Norsk psykodrama forening.
 

Målgruppe

Yrkesgrupper som jobber med mennesker, yter omsorg, underviser, samhandler med andre i team og organisasjoner, behandler, leder, regisserer, skriver, studerer, gir råd, skaper kunst og liknende.


Organisering og arbeidsmåter

Studiet er organisert som seminarer. Årlig er det fire samlinger på fire dager, i tillegg kommer sommersamlingen på en uke. Hvert seminar inneholder teori, psykodrama og egen trening. I tilknytning til hver samling vil det bli gitt temaoppgaver/arbeidskrav. Studentene organiserer basisgrupper, og mellom samlingene skal det avvikles to basisgruppemøter.
 

Praksis

Alle skal lede en gruppe ti til tolv samlinger. Varighet to til tre timer. Praksis gjennomføres i løpet av det siste studieåret. Studenten organiserer på eget initiativ sin gruppe via jobb eller på privat basis. Veiledning er obligatorisk. Praksisrapport leveres etter endt praksis.
 

Pris

Studieavgiften pr år er kr 30 000,-. I tillegg kommer kost og losji ved sommersamlinger, litteraturkostnader, veiledning ved praksis og eksamensavgift.
 

Skriftlig eksamen

Studenten skal levere ett skriftlig arbeid på ca 30 sider før eksamen.
Studentene skal ha en veileder under skriveprosessen.
Oppgaven vurderes av sensor.
 

Praktisk eksamen

Studenten skal gjennomføre en individuell eksamen på ca to timer, med presentasjon av lederoppgaven og gjennomføring av et psykodramatisk arbeide. Deretter følger prosessing og faglærer og sensors prosessing. Vurdering bestått/ikke bestått.
 
 
 
 
dramaa
Trondheim Psykodrama Institutt | Org.nr: 980 068 633  | Tlf.: 95 28 58 12